ایران اجتماع و سیاست

در ایران، باید برای کسب دموکراسی و آزادی بیان مبارزه کنیم. آیا برای جایگزین استبداد محافظه کار حالیه، ولایت فقیه و دین سالاری، بینشی وجود دارد؟ تقبیح استبداد کافی نیست. فقط شروع کار است.

دادگستری ایران

Edalat

عدالت ایران بر شریعت است. از سال ۱۳۵۸، اصول آن راه نمای دادگستری و قوه قضاییه است. شریعت استبداد ولایت فقیه مستحکم کرد.

پاسخ مردم به ظلم، انکار آن و اطاعت در سکوت است.

رسانه های ایران

Tablighat

رسانه های ایران بین چکش و سندان گرفتارند. تبلیغات اسلامی در همه جاست: در کتاب، فیلم، و قصه.

سانسور باعث شده است که خود را سانسور کردن حتیٰ در مکالمات خصوصی رواج داشته باشد.

حقوق بشر

Hoghough Bashar

بی احترامی ایران برای حقوق بشر قدمت چند صد ساله دارد. پرونده جمهوری اسلامی بدتر از رژیم شاه است.

زنان، اقلیت های قومی و مذاهبی بهای سکوت اکثریت و اطاعت کور از ولایت فقیه را میپردازند.

اطاعت شهروندان از حاکم مستبد به دلیل ترس از مجازات نیست بلکه به دلیل عادتی است که مردم عادی از فرمانبری دارند و اینکه بردگی بر آنان گوارا است. و تا زمانی که مردم از فرمانبرداری و اطاعت حاکم مستبد رویگردان نشوند، در اسارت خواهند زیست.

اقتصاد مقاومتی

Eghtessad

اقتصاد ایران در عمل و باور ولایت فقیه، فساد، بخشش و کمکهای مالی بلاعوض در صورت لزوم است.
تورم بالا و بیکاری همراه با درآمد کم باعث اقتصاد فرصت طلبی خوار ولی قابل قبول اکثریت شده است.

رفتار و کردار عمومی

Etaat

ایرانیان، در بین خود، غیر قابل انعطاف ونا سازگارهستند. استبداد خانگی امری عادی در خانوادهاست. در برابر زورگوی بالاتر، اطاعت کور رسم است.اتحاد و اشتراک در اقدام برای منفعت عمومی هنوز درک نشده است.

خرج شاهانه

Makharedj

صدور انقلاب اسلامی به خاورمیانه رویای ولایت فقیه است. رژیم برای متحدان خود در منطقه از خرج پرهیز نمیکند. گرچه  هدف صلح آمیز نیست.
اگر “پول من” کافی نیست، “انرژی هسته ای من” شاید قانع کننده باشد.

دموکراسی، قبل از اینکه با دستگاههای دولت اداره شود، در ذهن شهروندان ریشه دارد. یک نیروی درونی است که زورگویی را درهر سطح، چه خانگی و چه سیاسی، رد می کند. این حالتی از درک وشعور است که آزادی فکر و عمل مثبت و سازش را ستایش میکند. با سنتهای فرسوده تقلب نمیکند ویا با زورگو نمی سازد تا که احساس امنیت کاذب کند.
دموکراسی زمانیست که اکثریت آن را از صمیم قلب بخواهند و برای دست آوردن آن عمل و حرکت کنند.
دموکراسی است که جامعه ای را میسازد که همدلی و همبستگی جایگزین بی تفاوتی، خودپرستی فرقه ای و مذهبی است.
ایران دموکراتیک هنوز باید درک شود و سپس پرورش یابد.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove