خود ـ سانسوری

Home / پیامک / خود ـ سانسوری

گلناز غبرایی، منتقد و مترجم ایرانی، متولد لنگرود‎‎ ـ مازندران است. او سعی کردکه جو انقلابی را در ایران تحمل کند، اما در سی سال پیش، ۱۳۶۴، گلناز و همسرش با فرزندان خود به آلمان مهاجرت کرد.

خود ـ سانسوری

چگونه خود ـ سانسوری را تعریف می کنید؟

گلناز غبرایی: خود سانسوری مانند خزیدن یک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مغز شما است که پیوسته، روز و شب، بر افکار و رفتار شما نظارت میکند. خشونت، عقب ماندگی و عدم اعتماد به نفس، این وزارتخانه را قوی تر می کنند.

پایه های آن زمانی است که شما کودک کوچک هستید. هنگامی که کودک متوجه می شود که اگر او احساسات و افکار واقعی خود را پنهان کند همه چیز بهتر می شود؛ وقتی می بیند که ازاو میخواهند برای دوست داشتنی و مورد تایید خانواده بودن صدای خندیدنش شنیده نشود، ساکت نشسته، از بزرگسالان اطاعت کرده، و احترام به مهمانان گذاشته -گرچه چشم دیدنشان را ندارد – برای ساخت خود، شروع به تظاهر می کند تا که خانواده رفتارش را بپسندد دوستش بدارد. طبیعت وی، آنکه یاغی، شیطان و گاهی مزاحم است، قایم است و گاهی از این وزارت ارشاد برای مدت کوتاهی فرار می کند و بهای آن را با تنبیه می پردازد.

هر چه بهای بیشتری برای آشکار شدن طبیعت پرداخته شود و نتبیه سختر شود، کودک عقب نشيني میکند تا آنکه ديگر نميشود طبیعت وی  را شناسايی کرد. گاهی اوقات شخصیت واقعی برای همیشه محو میشود.

Extract from  “Religious Societies Promote Self-Censorship” ,  in IranWire (English paper), 2 Nov. 2017.

PedzIran:
شستشوی مغزی اسلامی
Print this page/post
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts
Categories
Iran, Drought, water shortage, tankerMinistry of Agriculture-Jihad