ایرانی بَردِه آخوند

Home / فارسی / ایرانی بَردِه آخوند

 ایرانی بَردِه آخوند

Araignée_FA_webpageآزادی اجازه می دهد که مردم ازهر مستبد و هر زورگو سرپیچی کرده واحترام به خود و کشورشان را بدست بیاورند. برای بوجود آمدن واستقرار یک دموکراسی، دولت باید عاری از هر گونه احکام دینی باشد. این آیین درمرام و میراث فرهنگی ایرانی نیست. ایرانی بَردِه آخوند و زندانی مذهب خود است ,ایرانی . جمهوری اسلامی جامعه را با مذهب شیعه در بند کشیده است. قوانین و عدالت در کشورما منعکس تبعیضات شیعه هستند. پیروان مذاهب دگر، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، یا با تحقیر در نظر گرفته شده و یا به شدت مورد آزار وستم هستند. در این صورت مرد شیعه مذهب فقط شهروند درجه اول است، ـ زن شیعه نیم کاره و حقیر حساب میشود ـ . دیگر شهروندان اهمیتی ندارند.

در ایران سنی ها تحمل شده ولی کمتر شاغل در ادارات دولتی هستند. بهائی ها مورد آزار وستم سازمان یافته هستند. پذیرش ادیان دیگر ـ مسیحی، یهودی، زرتشتی ـ فقط تضاهر است و مومنین تحت نظارت نزدیک جمهوری اسلامی ایران هستند.

در ایران خود را «منکر از خدا» ـ athée/atheistic و یا «ندانم‌گو» agnostique/ agnostic گفتن کافی است که شخص را به اذیت بیاندازد و در آخر کار به یک جرثقیل به بهانه خیانت به اسلام و درمیان یک جماعت بی واکنش و بی قید، دار زده شود. استبدادخانگی شیعه در زندگی روزمره، امری است که از چندین قرن پیش در جامعه وجود داشته است. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ استبداد شیعه سیاسی را رسمی کرد واکنش طبیعی اقلیتهای مذهبی به آن، عقب نشینی بوده وعدم اعتمادبه شیعیان در طرز فکر پیروان اقلیتها القا شده و گسترش میابد.

بَردِه آخوند شده ایم

با سقوط ولایت فقیه، کوته فکری مذهبی در ایران ناپدید نخواهد شد. کوته فکری مانع استقرار دموکراسی آینده ایران است. گرچه تعصب مذهبی و کوته فکری نفرت انگیز است، اما تعصب ناآشکار وپنهان در میراث فرهنگی ما است و بخشی از واکنش های روزمره ما میباشد.
اثبات آن؟ فراوانی فحش و بد زبانی مذهبی در فارسی. حتی اگر از جمهوری اسلامی متنفر باشیم، در صحبت و کردار خود،ناخودآگاه، تبعیض های مذهبی را تکرار میکنیم. اراذل و اوباش هائی مثل خامنه‌ای، لاريجانی، روحانی، رفسنجانی و امثالهم با سکوت و بی قیدی شیعیان در راس قدرت باقی می مانند. سکوت و بی قیدی شیعیان حمایت ضمنی از آنها است. حمایت ضمنی ما پشتوانه اعتبار استبداد جمهوری اسلامی است.
ما از اسارت مستبدان روزی خواهیم گسیخت که در صحبت و کردار خود قبول کنیم که: هر کس حق دارد آزادانه دین خود را انتخاب کند و اعتقادات فلسفی خود راپایه ریزی کند، و ؛آنها را شخصاً و یا در جامعه بدون خشونت و زور به دیگران پرورش دهد.
ما روزی نوکر استبداد نخواهیم بود که ما، مردم ایران، شهامت انرا داشته باشیم که اعلام کنیم که هر انسان بدون تمایز نژاد، مذهب ویا عقیده، دارای حقوق گزندناپذیر میباشد.شهامت انرا داشته باشیم بَردِه آخوند نمانیم.

Print this page/post
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
PedzIran:
ایمیل به زورگویان
Related Posts
Categories
Iran Ali Khamenei Leader