Iranair Iran Varshekast

Home / فارسی / Iranair Iran Varshekast

ایران ار ـ ورشکست شده و نمایندگی خود را در ژنو بعد از ۴۶ سال می بندد.  فعالیت این نمایندگی کوچک ولی اساسی برای حکومت جمهوری اسلامی در سه دهه اخیردر اروپا بود. ازهمشهریانی که اطلاعات و اسنادی در باره تاریخچه  ایران ار درسوئیس و اروپا دارند، خواهش میکنیم که متن آنها رابا  ما وعموم تقسیم کنند. به گمنامی مکاتبات احترام میگذاریم ولی از انعکاس شایعه، شعار ومطلب بدون استناد معذور هستیم.    

Iran-Air collapses

Iran Air en faillite – La Liberté, Fribourg-Suisse, février 2013

 یک شرکت هواپیمایی معتبر نداریم، ایرا ار ورشکست است. ولی آیا محمود احمدی نژاد به فضا مسافرت خواهد کرد؟ کمی پیش از آنکه انقلاب فرانسه 1789 اوج گیرد به ملکه فرانسه خبر دادند که مردم گرسنه نان ندارند. جواب داد که نان شیرینی ـ  brioche – بخورند. چند ماهی بعد ملکه با گیوتین سر خود را از دست داد. اززابل تا طوس با اتوبوس کهنه و هزار مشکل مسافرت میکنیم ولی عروسک خیمه شب باز جمهوری اسلامی را شاید به فضا خواهیم فرستاد. این فلاکت ما است: اقتصادی ما جواب گوی در آمد روز مره کارکنان نیست؛ چند ماهی است که حتی کارمندان وزارت خانه های ایران حقوق دریافت نکرده اند. ولی خرج برای اتم و موشک و فضا میکنیم. نان شب نداریم ولی سفره ابوالفضل برای تظاهرمیاندازیم. عروسک ما سرش را نگه خواهد داشت زیرا که اراده برای بهبودی آینده کشورمان نداریم.

Print this page/post
PedzIran:
بالابان کرمانشاه
Related Posts
Categories
Iran air flyer in 1970's