رهبر فرموده

Home / فارسی / رهبر فرموده
Print Friendly, PDF & Email

افسوس از آن ملت که با لبیک به بندگی به ولی فقیه اعتراف می کند. ما برای آزادی فکر ارزشی قائل نیستیم. بعد از چهل سال انقلاب اسلامی شوم، ما در ایران بنای مملکت را بر اساس تنفر و لج بازی با آمریکا ریخته وسیاست مملکت را به یک مشت بسیجی لات و بیفکر سپرده ایم.

رهبر فرموده

یک فیلم مستند در باره جامعه ایران در سال ۱۳۹۱ . پخش از تلویزیون france24.

بعد از چهل سال انقلاب اسلامی شوم، ما در ایران بنای مملکت را بر اساس تنفر و لج بازی با آمریکا ریخته وسیاست مملکت را به یک مشت بسیجی لات و بیفکر سپرده ایم.

قدرت یک مملکت در رفاه و خوشنودی مردم است نه در شعار انقلابی پوک و خفقان و فقر.

دشمن پروراندن، فساد و جهالت چسب اجتماع ایران است.

فرقی با دشمن نداریم: عیبهایی که رژیم از دشمن میگیرد، زشتی های خودش هم هستند.

جز آنکه لج بازی ما جهان با خودکشی اجتماعی و اقتصادی خود ما یکی است.

PedzIran:
افسوس از ملت

بیشتر بخوانید:

Related Posts
Categories
Iran Ali Khamenei Leader