رهبر فرموده

Home / فارسی / رهبر فرموده

رهبر فرموده

Iran Leader ordonne

یک فیلم مستند در باره جامعه ایران در سال ۱۳۹۱ . پخش از تلویزیون france24.

بعد از چهل سال انقلاب اسلامی شوم، ما در ایران بنای مملکت را بر اساس تنفر و لج بازی با آمریکا ریخته وسیاست مملکت را به یک مشت بسیجی لات و بیفکر سپرده ایم.

قدرت یک مملکت در رفاه و خوشنودی مردم است نه در شعار انقلابی پوک و خفقان و فقر.

دشمن پرستی، پول و جهالت چسب اجتماع ایران است.

فرقی با دشمن نداریم

جز آنکه لج بازی ما با خودکشی اجتماعی و اقتصادی یکی است.

Print this page/post
PedzIran:
Iran Kalbod-Shekafi
Related Posts
Categories
Iran Ali Khamenei Leader