بی غیرتی در ایران

Home / فارسی / بی غیرتی در ایران

 این مطلب چهار سال سن دارد. دو سال پیش برجام امضأ شد. از آن وقت هر جمله گفته در ایران پیشوند و یا پسوند «برجام» را دارد. آیا تفاوتی در بهبودی جامعه شده است؟

بی غیرتی در ایران

دیروز، ۲۲ بهمن ۱۳۹۲، روزی دیگر از بی تفاوتی وبی غیرتی در میان ایرانیان بود. سی و پنج سال پیش همین روز آشفتگی و هرج و مرج در ایران بود، رسانه های جهان لحظه به لحظه وقایع را تحت پوشش داده بودند. دیروز، همه لال بودند. درکشور، همه از روز یک مرخصی استقبال کردند. ایرانی های مقیم درخارج از کشور، بی اعتنا و بیخبر، سر کارو زندگی خود بودند. دیروز، ایران برای مخالفان جمهوری اسلامی وجود نداشت. تظاهرات رسمی در تهران شعارهای نفرت و مرگ بر … خود را فریاد می زدند، علی جون و حسنی تصویب میکردند.

برای دیروز من خواب شنیدن صدای ایرانیان را درامکان عمومی میدیدم؛ صدای آنهاییکه در اندرونی به جمهوری اسلامی فحش میدهند. خواب واکنش جمعی وسرزندگی را میدیدم. اما گمان دارم که ساده لوح و فراموشکار واقعیت هستم. فراموش کرده ام که ایرانی ها منتظر یک نیروی خارجی، مثلاً مهدی، هسنتد که آنها را از این گِل و کثافت بیرون کشد. مثل همیشه، در راه آزادگی و زندگی بهتر، آنها انتظار دارند که انشاالله کسی کار کثیف و دشوار را برایشان انجام دهد تا که خودشان تکیه بزنند، بهره گیرند و انتقاد کنند.

چند ایمیل نفرت نا خوش آیند بنوشته بسیجی های انترنتی دریافت کردم . لغت جنده مهربانترین کلمه ای بود که نوشتند. تمام امیدم از دست نرفته است؛ حداقل، هنوزکسی است که حال و حوصله واکنش دارد.

اگر ما می خواهیم بیشتر از ولایت فقیه عمر کنیم، ما باید عملی، خلاق و مبتکر باشیم. هیچ کدام از این صفات خوب را یاد گیر نیستیم. سالهای سال خواهد گذشت تا که جنبش های سیاسی معتبر متولد شوند، رشد کنند وبا نظم، آگاهی و فرهنگ سیاست کشور را جلو ببرند. تا آن زمان ما فرزندان خود را در کشورزنده دفن خواهیم کرد و یا اگر شد به خارج خواهیم فرستاد.

Print this page/post
PedzIran:
ایران سکس جنده
Related Posts
Categories