ایران بی عفتی و لو دادن

Home / فارسی / ایران بی عفتی و لو دادن

ایران بی عفتی و لو دادن

خود کامی و استبدادی که در ایران ریشه قوی دارد و حتا در دهه اخیر قویترشده است، شکل های مختلف به خود میگیرد: سلطنتی، اسلامی، جمهوریت. استبداد در ایران اتفاقی و شانسی نیست و با عکس العمل و رفتار های های موجود در جامعه تغذیه میشود. از اولین لغت کودکانه خود تا آخرین نفس، ایرانی خود را، آگاهانه یا نه، با اندرز امام علی «امر به معروف و نهى از منکر» وفق میدهد.

«امر به معروف» مؤمن را مسئول آن میکند که خانواده و اطرافیان را به آنچه که وی می پسندد تشویق کند و بر رفتار آنها نظارت کند. برعکس «نهی از منکر» مؤمن را موظف میکند که جلوی افکار بد و اعمال ناشایست خانواده و اطرافیان را که خلاف مذهب و پسند شخصی اش باشد، بگیرد. این پند و اندرزها هیچ جنبه محرم و خصوصی ندارد. بر عکس، قصه ایست برای آن که همه دیده و اظهار نظر کنند.

با گذشت زمان ، این اندرز راه خود را در ناخودآگاه جمعی آن چنان باز کرده است که زورگویی در اجتماع ما امری عادی است. در حال حاضر فرهنگ و عکس العمل روزانه هر یک ازما، از خشک مؤمن تا کسی که به خدا معتقد نیست، و هر کجای دنیا که باشیم، در ایرانبنشین ـ پاشو، چای بیارـ چای ببر، بکن ـ نکن و یا خارج، از «امر به معروف و نهى از منکر» رنگ گرفته است. هر کار کنیم و هر فکری داشته باشیم، یک مرد ویا زنی بالاسر است که بگوید: «اینطور خوب است که بشود» و یا اینکه « نکن، خوب نیست». توجه به جمله های گفته بین افراد فامیل و دوست و آشنا داشته باشید. از تعارف بیهوده گذشته، جملات ما امری اند:«بنشین ـ پاشو، چای بیارـ چای ببر، بکن ـ نکن: «بنشین ـ پاشو، چای بیارـ چای ببر، بکن ـ نکن، این خوب نیست ـ آن خوب است».

چه کسی خوب یا بد را قضاوت میکند و لیست میدهد؟ چه کسی قضاوت میکند که آیا خواندن کتاب کارل مارکس خوب است یا بد؟ چه کسی می گوید که گوش دادن به آهنگ لیدی گاگا خوب است یا بد؟

Iran Low Dadan Bi-Efati
در سلسله مراتب شیعه، آیت الله ـ مرجع تقلید، مسئول قضاوت در اعمال و افکارشخصی شده است. هر مؤمن شیعه موظف است که از یک مرجع تقلید پیروی کند و آیت الله را مصون از خطا و عقل کُل بداند. زمانی که استبداد، مانند جمهوری اسلامی ایران مذهبی است، لیست خوب و بد از باورها و خرافات شیعه مدل میگیرد؛ چه در افکارشخصی وچه در اعمال روزمره، چه ازمسائل سیاست خارجی چه در رعایت ادا و اطواربرای رفتن به مستراح. این طور است که جامعه زیر زورگوئی «بزرگتر» خفه میشود و پدر و مادر، در و همسایه باید در هر کاری و فکری نظارت کنند. احترام به دیگری جا خود دارد ولی به ساز دیگران رقصیدن، قصه ایست دیگر.
«امر به معروف و نهى از منکر» چاله وتلۀ فکری و عملی است که گریز ازآن بسیار دشوار است زیرا که موزیانه فرهنگ لو دادنِ اشخاصی را که طبق پسند دیگری رفتار نمیکند، تقویت میکند. در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد اگر، در سرزمین آخوندها، همسایه شما از مهمان زن پذیرائئ کند؟ و یا جوانان در محله آواز بخوانند، شاد باشند وآبجوئی هم بنوشند؟

با وجدان راحت بر حساب «امر به معروف و نهى از منکر»، شما به مقامات ارشاد هشدار میدهید. بدون استثنا، کتاب هائی که در غرب منتشر میشوند و از زندگی روزانه در تهران روایت میکنند، و از افرادی که دچارمشکل و دردسر با بسیجی، حزب اللی و قوای ارشاد شده اند، داستان های زیادی دارند. آنها توقیف شده، شلاق خورده، زندان رفته و یا جریمه شده اند که مهمان زن مجرد داشته اند، موسیقی پخش کرده اند و یا کاری پیش پا افتاده دیگری را انجام داده اند که مورد پسند من فردی و آیت الله زورگو نیست؛ بدون استثنا، لودهندگان «دوستان و همسایگان» می باشند.

آنتیگونوس دوم Antigonus II پادشاه مقدونیه (319-239 قبل از میلاد) گفته بود: «خدایان مرا از دوستانم حفاظت کنند. خودم از دشمنانم مراقبت میکنم.»
سوسه آمدن، خبرچینی کردن، لو دادن، سخت مورد انتقاد یا عتاب و خطاب قرار دادن دیگری … اینها یک حالیت عادی و عمومی در ایران است. این تضاد جامعه ما است که هر قدر سرکوبی رژیم بیشتر می شود ونارضایتی بیشتر در جامعه ریشه میگیرد، مردم بیشتریکدیگررا لو میدهند و برای هم  پاپوش میسازند. در نتیجه، پنهان کاری و دروغ در میان دوستان، همسایگان و خانواده متداول و عادی است.
کوتاه بینی، پنهان کاری و دروغ سم برای آزادی طلبی از آخوند جماعت است…
این اندرز و پند علی ، هر شهروندی را درفضولی و پاییدن و زاغ سیاه دوست و در و همسایه را چوب زدن قوی میکند و کار ارازل و اوباش ارشاد، پلیس و اطلاعاتی آسان میکند. در پوسیدگی روابط اجتماعی حالیه در ایران، حتا از پیام مأ مورین دولتی استقبال میشود :« به ما کمک کنید که دشمنان و مخالفان و منتقدان را بگیریم. در عوض کارتان را راه می اندازیم.»
سوسه آمدن، خبرچینی کردن، لو دادن … مثل آب از گلوپایین میرود و دیگرهیچ کسی به آن اعتنایی نمیکند. عادتی است که کمتر کسی جوانب نفرت آور و پست فطرتی آنرا متوجه است.

پس از آنکه روش های قدیمی مانند زنگ تلفنی ناشناس، یا پیام بدون امضا روی یک تکه کاغذ پاره، و یا پیکی به نزدیکترین ایستگاه پلیس / ارشاد / بسیج، از مد افتاده اند، در حال حاضر لو دادن از طریق اینترنت انجام می گیرد واز پیشرفت های فن آوری ازانترنت مجازی ایران، «اینترنت حلال» استفاده میکند. به قلمرو | ir. | خوش آمدید. با توجه و کوشش «ایران فیلترینگ» هر سایت را که مورد پسند نیست شهروند میتواند با پر کردن فورمی، آنلاین لو دهد. به این صورت برای اطلاعاتی / ارشادی/ بسیجی که نان حرام میخورند تا که این دستگاه خوفناک را بچرخانند، کار آسانتر میشود.
آزادی و دمکراسی را نمیتوان با حرف ساخت و یا امیدی داشت که شاید دری به تخته خورده و انشالله دولتی روی سینی آزادی را بما هدیه کند. شتر در خواب بیند پنبه دانه.

آن هایی که به خود و اطرافیان خود اعتماد کردنند و کشورشان را آباد شد، به مسئولیت خود در آزادی واقف بودند. سوسه آمدن، خبرچینی کردن ولو دادن و پا پوش ساختن خوار و خیانت است. بلند شدن و ایستادگی به این ضعف اجتماع، که فقط استبداد آخوندی را تقویت میکند، و ازهر شهروندی جاسوس و مفتش میسازد، شجاعت و اعتماد نفس میخواهد.

print
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
PedzIran:
کرمانشاه: دو ماهی
Related Posts

Website Malware Scan

Categories
All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove