ایران آخوند سالاری ـ استبداد

Home / فارسی / ایران آخوند سالاری ـ استبداد

آخوند سالاری ـ استبداد

Iran Akhondsalari Estebdad

پرستش رهبر، هر نوع رهبر مستبد، چه شاهنشاهی، چه مذهبی و چه قومی، در نهاد ما ایرانیان است. در حال حاضر دو بت را، خمینی و خامنه ای، میپرستیم چون قدرت فکری و اراده لازم را نداریم که مملکت خود را آباد کنیم. در دل خود به زمان، آسمان و آخوند فحش

میدهیم ولی در وقت عمل فوراً جلوی زورگو سجده کرده و بخاک می افتیم.
مردمان غرب سالها برای آزادی خود از یوغ قدرت و خرافات دینی کوشش کردند. در سال ۱۹۰۴ میلادی ـ ۱۲۸۳هـ .ش. ـ ژیریس Giris کاریکاتوریست فرانسوی این طنز را نقش کرد که ما آنرا با موقعیت حالیه ایران میسنجیم.

آزادی اجازه می دهد که مردم ازهر مستبد و هر زورگو سرپیچی کرده واحترام به خود و کشورشان را بدست بیاورند. برای بوجود آمدن واستقرار یک دموکراسی، دولت باید عاری از هر گونه احکام دینی باشد. این آیین درمرام و میراث فرهنگی ایرانی نیست. ایرانی، خصوصاً ایرانی شیعه زندانی مذهب خود است. ما روزی نوکر استبداد نخواهیم بود که ما، مردم ایران، شهامت انرا داشته باشیم که اعلام کنیم که هر انسان بدون تمایز نژاد، مذهب ویا عقیده، دارای حقوق گزندناپذیر میباشد.

ما از اسارت مستبدان روزی خواهیم گسیخت که در صحبت و کردار خود قبول کنیم که: هر کس حق دارد آزادانه دین خود را انتخاب کند و اعتقادات فلسفی خود راپایه ریزی کند، وآنها را شخصاً و یا در جامعه بدون خشونت و زور به دیگران پرورش دهد.

Print this page/post
PedzIran:
Iran Energy-e Atomi Estebdad
Related Posts
Categories