دو تبعه ها گروگان و چانه

Home / فارسی / دو تبعه ها گروگان و چانه

از هفته قبل با سرگشتگی وپرتگویی وزیر امور خارجه انگلیس، بوریس جانسون، در قبال پرونده نازنین زاغری رتکلیف صحبت از پرداخت پانصد میلیون دلار به جمهوری اسلامی برای آزادی وی از ایران است. گرچه صحبت از حبس نازنین زاغری بسیار است، هنوز در ذهن بسیاری از ایرانیان دو تبعه پایه این ماجرا رسوب نکرده است : هیچ شهروندی مستحق این رفتار از جانب دولت خود نیست.

دو تبعه های ایران: گروگان و چانه با صرفه

بزودی چهل سالی خواهد شد، که ایرانیان دو تبعه ای آلت دست رژیم اسلامی و استبدادی ایران هستند.
ایرانیان مقیم خارج از خود کیفیت قابل توجهی برای همسانی در غرب نشان داده اند. امروز، میلیون ها دو تبعه ایرانی در سراسر جهان پراکنده هستند و در حرفه خود موفق شده اند.

در میان ایرانیان ساکن در خارج بسیاری با خانواده های خود در ایران ارتباط دارند و گهگاه و یا مرتب به کشور مسافرت میکنند. سفر به ایران فقط با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
در طی اقامت خود، ایرانیان دو تبعه موظف به و مطیع قوانین کشور هستند. باید مانند میلیون‌ها ایرانی ساکن کشور به ساز آخوند زورگو برقصند: اگر رژیم بخواهد، کارش ندارند و مسافرتش در آرامش و بدون دقدقه خواهد بود. اگر رژیم بخواهد که بی‌گناه را دستگیرش کند با اتهام دروغ وجعلی جاسوسی و خطر برای امنیت ملی، یا محارب اسلام، و یا هر بهانه‌دیگری که هوس کند، مسافر رابه زندان انفرادی خواهد انداخت؛ همان طور که با هر بی‌گناه ساکن در کشور، رژیم خشونت ذاتی و قدرت اخنتاق خود را نشان میدهد.
اگرکسی بخواهد از ایران دیدار کند، لازم است که احتیاط کرده و هوای خود راداشته باشد زیرا که مهم نیست که کسی خطا کند ویا مثل نوزاد بی‌گناه باشد، هر کس و درلحظه ممکن است بازدداشت شود.
دو تبعه ها در طی سفر خودبه ایران، ساده لوحانه احساس امنیت کرده و اعتماد کاذبی به گذرنامه و تبعیت خارجی خود دارند. اکثراً از زندگی اجتماعی کشور قطع شده‌اند و آگاهیشان به قصه ها و تعریفات خانواده و خاطرات خوش گذشته محدود است. در طول اقامت، خانواده ها برای خوشی و استقبال بچه خودکه در خارج زندگی میکند، به خصوص اگر همسر خارجی با وی باشد، کوتاهی نمیکنند و روزها با دید و بازدید، مهمانی و سیاحت میگذرد. این مهمان‌نوازی ماست.

در طول همین اقامت،جنبه های تلخ و ناخوشایند زندگی تحت سلطه آخوندی از مسافر پنهان خواهد شد: صحبتی از اختناق، سختی اقتصادی و یا فساد عمومی نخواهد شد. اگر هم بشود با «بیکاری عزیزم!حوصله داری! بیخود،این حرفها دروغ است، وضع خوب است!» صحبت ماست‌مالی میشود. این کم فکری ماست.
در چهل سال اخیر، چند صد بار ازایرانیان مقیم خارج شنیده ام: «باید هوای تازه نفس بکشم و روحیه ام از دیدار فامیل ایران قوی شود.» وقتی که آنهابه خارج برگشتند، از آن‌ها بخواهید که باره آخرین کتاب پر فروش منتشربه فارسی برایتان بگویند، ویا آنکه مقالات روزنامه هایی را که در طول اقامت خود خوانده اند تفسیر کنند.از این‌ها هیچ خبری نیست.امور داخلی ایران دیگر به آنها مربوط نیست. پس از بازگشت به خانه خود در غرب، دوباره مشغول زندگی وکار خودخواهند شد و اگر فرصتی شد، مقاله ویا گزارشی از ایران را در رسانه های غربی خواهند خواند.

ایران: ملک ولی فقیه و رهبر

ایران سرزمین گل و بلبل نیست. ایران در حال حاضر ملک انحصاری آخوندها شده است. در غرب میگویندکه ایران یک کشور عظیم با مردم فوق العاده است، اما یک رژیم سرکوبگر دارد. از کجا رژیم شروع می شود؟ عظمت کی به پایان رسیده است؟ سرنوشت مردم و شخص دست کی است؟ آیا مردم عقاید خود را صادقانه و بی دقدقهٔ ارشاد و مفتش بیان میکنند؟ فعلاً فقط در بردگی و دستبوسی آخوند بی نظیر و فوق العاده هستیم.

برای توصیف دو تبعیت ها، وصراحتاً برای کسانی که هنوز پیوندهای خانوادگی قوی در ایران دارند، صفت های مناسب سادگی و بی آگاهی بی برکت، دلتنگی برای گذشته، عشق فرزندی، وشفقت و سخاوت خواهند بود. در طی سفرشان چه مرتب و چه گاهی، یک روز بدون خبر با آرامش خاطر در آسمان پاک وآبی رنگ، رعد و برق و طوفان زندگیشان را بهم می پاشد: شخص دو ملیتی درتهران و یا در فرودگاه قبل ازرفتن به اروپا، توسط نیروی امنیتی جمهوری اسلامی بدون هیچ دلیل آشکار دستگیر و به مکان نامعلومی برده میشود. در این هنگام است که واقعیت تلخ و خشن کشور، یک حکومت اسلامی، استبدادی و اختناقی مثل بمب در میان خانواده و دل سوزان وی شخص می ترکد: ایران محل امن برای هیچ ایرانی نیست.
هرگز نباید فراموش کرد که آن شهروند و تبعه ایرانی است که در زیر لگد، امر و دستور آخوند له است، و ممکن است که هر لحظه و هر عمل شخص، تعبیر و تفسیر عوضی شده و پاپوشی ساخته شود.

PedzIran:
عاشورا نمایش تعصب مردانه پوک

سفارت ناتوان و ضعیف

در روز ها و هفته های اول پس از بازداشت فرد دو ملتی، خانواده‌ها به سبک ایران با «فردا انشاالله درست میشه، حالا شما با حاجی فلان صحبت کنید» ار دفتری به دفتر دیگر با خبر ساختگی میروند. «فردا» تمامی سرگردانی نیست. روز به هفته و هفته‌ها ماه می‌شوند و هنوز کمترکسی از نزدیکان خبرصحیحی دارد. بعد از مدتی، کوتاه یا بلند، بستگی به خواست و هدف آقایون و ارزش زندانی، سفارت خارجی ملیت دوم در جریان گذاشته می‌شود و واقعیت تلخ دیگری آشکار می‌شود: خدمات کنسولی کشور دیگر (ملیت دوم) برای حفاظت از تبعه خود در ایران ممکن نیست. چرا که در اصل،زندانی تبعه ایران حساب میشود.

Phillip Hamond, the British Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Hassan Rouhani, the Iranian President, Tehran 2015, the reopening of the British Embassy.

Phillip Hamond, the British Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Hassan Rouhani, the Iranian President, Tehran 2015, the reopening of the British Embassy.

این نقطه در بولتن های “توصیه به مسافران به ایران” که از جانب وزارتخانه‌های امور خارجه کشور های غرب منتشر میشود، واضح و روان نوشته شده و حتیٰ شفاهی تکرار می شود. اما به ندرت شخص دو تبعه آن را در نظرمیگیرد: «اگر خطایی نکنم که به دردسر نمی‌افتم ،چرا بیخود نگران باشم»؟

خدمات کنسولی کشورهای اروپایی برای شهروندان خود، به استثنای دو تبعه های ایران، بر خواسته وعملکرد مقامات ایران، عمداً مختل است. زمانیکه خارجی دستگیر میشود، بدون توجه به اهمیت اتهام، مقامات ایرانی بر پایه قردادهای بین‌المللی وظیفه دارند که سفارت را عاجلاً در جریان بگذارند. تعهدی که جمهوری اسلامی ایران سالهاست فراموش کرده است. اغلب، سفارت از مورد زمانی آگاه می شود که دوستی یا کسی از خانواده به سفارت اطلاع دهد.
معمولا دولت خارجی تلاش خواهد کرد که با نرمی دیپلوماسی و بدون قال مقال عمل کند، به این امید که «سوتفاهم و اشتباه» را می توان بدون سر و صدا از بین برد.
در عمل مقامات ایرانی سوتفاهم و اشتباه قصدی است.
تعداد کمی از قضیه ها، فقط نوک آشکارکوه یخ، مورد توجه و گزارش رسانه های غربی قرار میگیرند. از سال ۱۳۵۸، در آرشیو مطبوعات ازصدها نفر که قبل از عصر اینترنت گرفتار شدند گزارش وجود دارد. از زمان گسترش اینترنت، وضع متفاوت است و اطلاعات آسان در دسترس عمو م است.

دولت ایران برای دستگیری ایرانیان دو تبعه اهداف سیاسی دارد: برای فشار آوردن و حساب سیاست آخوندی را صاف کردن. قضیه معمولاً با باج گیری دولت ایران تمام میشود.ولی هیچ زمانی، نه دولت ایران و نه دولت غربی عموماً اذعان خواهد کرد که دریافت و پرداخت کرده اند.
زمانیکه که تبعه دو ملی به خانه اش در غرب باز میگردد، داستان کمتر پیگیری می‌شود و از جزئیات قضیه و چگونگی حل آن خبری نیست. اگر اندکی روایت شود، به ندرت توسط عامه خوانده می شود. اکثر “گروگان های سابق” ترجیح میدهند که سکوت کنند و جنجال تلخ را به فراموشی بسپارند.
باز هم تکرار می‌کنیم که ایران هیچ کشوری امن برای ایرانیان نیست، چه در مملکت زندگی کنند و به ویژه اگر افکار خود را بیان کنند و یا دو تبعه باشند و از فامیل خود دیدار کنند.
از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئيس جمهور، تعداد بازداشت دو تبعه ها افزایش یافته است. از زمان امضای برجام JCPOA (توافق هسته ای)، مقامات ایران برای زیبایی گردشگری و سیاحت، رسانه‌های اروپا را با تبلیغ پرکرده اند. اگر هر مطلب را باور کنیم ، هوای ایران پاکترین ، غذای ایران بهترین و ایران دوست داشته ترین کشور هاست.

PedzIran:
آزادی در بیان

در ایران شایدهمه چیز را عوض شود ولی قرار آن است که آب از آب تکان نخورد. از سال ۱۳۵۸، خط امام خمینی دنبال میشود. از اشتباهات لپی درس گرفته و آقایون با ظرافت و صبر بیشتر رژیم اسلامی اختناق را میگردانند. با تغییرات تاکتیک، بزک و مردم فریبی خط امام دنبال میشود. مردان مسئول کشور همه از یک دورهٔ اعتماد و از نزدیکان ولی فقیه هستند.

در چهل سال گذشته، ایرانیان خارج بر سر اختلاف‌های خود پا فشاری کردند و با یکدیگر جنگیدند. هرگز برای وحدت ملی و تشکیل نیروهای مشترک کاری نکردند. امروز، احتمال تغییر رژیم در ایران بسیار ضعیف است. هزاران گروهک (برخی از کمتر از ده عضو) وجود دارند که هیچ پیروی، چه در خارج چه درداخل کشور،ندارند. درشلوغی انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۸۸، رسانه های غربی جان کندند که کسانی را با شخصیت و اعتبار برای مصاحبه پیدا کنند. در انتخابات روحانی امکانات کم کمتر شد، و ولایت فقیه به آسانی یک “رئيس جمهور برای تغییر” به ناف عام بست.

به‌به!چه تغییری!

در این چند دهه گذشته، به ایرانیان خارج از کشور اعتمادی نبوده که اطلاع وبرداشت صحیح در باره ایران داشته باشند. از زمان توسعه اینترنت، تعداد سایت های اینترنتی خبری اختصاص به ایران بیشتر شده است. ولی جمع کاربران در خارج بسیار محدود است و تاثیرآنها درداخل کشور صفر است.

افسانه،سکوت و توبه

در تمام این سالها، ایرانیان مقیم خارج اسطوره و دید رومانتیک از زندگی در ایران بر اساس قصه های فامیلی و شایعات تکراری بزرگان ساخته اند. این نمایی است که که نباید در حضور ایرانی به چالش کشیده شود، چون،نازک دل، زود به «تعصب» وی بر میخورد و هر قدر هم بحث اساسی و معقول باشد، قهر میکند. هر دو تبعه گروگان احتمالی ولی فقیه است.
ایرانیان داخل کشور پس بازداشت، سلول انفرادی و … از بین می روند؛ امید برای آنها نیست. دو ملتی ه، از تماس با خانواده و دنیای خارج قطع می‌شوند ولی امیدی است که پس از چندی، با آسیب کم، بر اثر فشار بین المللی و امضای “اعترافات” اجباری و توبه به بستگان تحویل داده شوند.
در جمهوری اسلامی ایران دو دستگی، بدجنس/تندرو/اصولگر برضد خوش جنس/ میانه رو/اصلاحگر وجود ندارد. همه از نسل آخوند و یک قماش هستند..
نازنین زاغری رتکلیف و دخترخرد سالش، آخرین افرادی هستندکه به لیست طولانی گروگان گیری آخوند ها اضافه شده‌اند: زهرا،گلنوش، جیسون، سارا، کمال، کورش، امیر، رامین، نسیم، طاهره …. فهرست طولانی است و در آینده طولانی‌تر خواهد شد.

Iran is no land of milk and honey. No citizen is ever safe in the hands of the religious spider-web. Will the ayatollahs abandon their opportunist practices? We do not believe it. Today the headlines are filled with “Iran opens to the world”.

Iran is no land of milk and honey. No citizen is ever safe in the hands of the religious spider-web.
Will the ayatollahs abandon their opportunist practices? We do not believe it. Today the headlines are filled with “Iran opens to the world”.


Nazanin_Ratcliffe

نازنین زاغری رتکلیف و گابرییلا

همه آنها به ایران رفتند و بازگشتند؛ همگی مشتاق شناخت وتعریف عظمت ایران بودند. ساده لوحانه احساس امنیت و شادی کردند تا روزی که بازداشت شدند. دیر یا زود، اومرتا سکوت سنگین، شکسته شدو طومار دادخواست، بیشترین به امضای شهروندان غربی و کمترین با چند امضای ایرانی فرستاده شد. صدای ما ایرانیان کجاست؟
هیچ شهروندی مستحق این رفتار نیست. این موردی برای بحث نکات ظریف قوانین ایران و قوه قضاقیه نیست. این فقط اعتراف به نقض حقوق بشر توسط یک گله جانور مذهب است. این بار گروگان ها، نازنین و گابریلا، مادر و کودک نویا مقدس ترین در هر تمدن بشر، هستند.
این فقط گروگان گیری وحشیانه شهروندان توسط یک رژیم بی پروا است که روز به روز جسورتر می شود زیرا که هیچ نیروی جلو گیر آن نیست.
زهرطعنه بسیار تلخ است چرا ایرانیان که از وضع رنجشان بیش است، بیشتر پیروی حکومت اسلامی استبدادی هستند: باسکوت خود، با چشم پوشی از حقایق و با بی‌تفاوتی آب به آسیاب آخوند میریزند.

قدرت تغییر در دست ماایرانیان است، اگر ما آن را بخواهیم. رکود و بیتفاوتی باعث شرم و خجالت ما است.

لطفاً ازسایت ذیل بازدید کنید:
https://www.change.org/p/david-cameron-mp-free-nazanin-ratcliffe

print
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts

Website Malware Scan

Categories
All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove