نامه های ایران ـ وبلاگ

 پذیرش ارزش های دموکراتیک و حفاظت آنها، کار یست دشوار که به شهروند مصمم نیاز دارد. آیا ما ایرانیان آماده آن هستیم که برای بنای آینده‌ای سالم رنج برده و زحمت کشیم؟

 Chronicles from Iranجمهوری اسلامی ایران نژاد پرستی و ترس را پرورش میدهد. ولایت فقیه با ترویج رعب، خود سانسوری، و پیروی از خشک اندیشی و تعصب بیجا رشد می کند. ترس باعث تشدید رکود و خشونت اجتماعی می شود. برای بقا و زندگی،شهروند از کودکی تدریس و تشویق میشود که ماهیت و افکار های خود را پنهان کند. پنهان کاری منجر به انتظار اتفاقی و پیروی از اثرات آن میشود. در نتیجه شهروندان ایرانی گوسفند وار از رهبر اطاعت می کنند. تنبل در اندیشه و محافظه کار،آنها به سختی می توانند تغییر را در روال خود را پذیرفته و با آنها به چالش کشند. بیفکرانه از رژیم بی رحم و بی غیرت حمایت میکنند، بدون آنکه در نظر گیرند که آنها از طرف رهبری که میپرستند بسیار بد رفتاری دیده اند.

بهبود زمانی خواهد بود که مردم آزادی ابراز و تبادل نظر های خود را در صلح و صداقت به دست گیرند. زمانی که آنها استبداد را در هرحالی، خانگی و سیاسی، طرد کرده و به آن نه! گویند. دموکراسی از درون با مردم، و جمع باور های مذهبی و فرهنگی آنها ساخته می شود. دموکراسی زمانی شکل خواهد گرفت که آزادی بیان با احترام پذیرفته شود. دموکراسی زمانی بنا خواهد شدکه مردم در این روند فعالانه شرکت کنند و دارای اعتماد به نفس کافی برای گفتگو با یکدیگر به عنوان شهروند باشند.

دیگر مقالات

Iran Kalbod-Shekafi

Iran Kalbod-Shekafi کالبد شکافی ریاست جمهوری ایران ایران در خرداد ۱۳۹۲ رئيس جمهور خود را انتخاب کرد. خواسته آن بود که رئيس جمهوری برای تغییرو تحولی در سرنوشت شوم کشور باشد. علی خامنه ای، مستبد [...]

استاد پخمه و بی بو

استادان ودانشگاهیان ما با متعصبان بی فرهنگ نشسته وبرای استبداد و خریت مذهبی کف میزنند.زیراکه تا زمانی که بتوانند منافع شخصی خود را به با هرزگی و جانماز آب کشیدن به حد رضایتی رسانند، اهمیتی به چیز [...]

لبیک ملت به رهبر

انتخابات مجلس ۱۳۹۴: کسی زورش به خر نمیرسید ، پالانش را میزد. «مردم‌‌سالاری دینی»یعنی چه؟ جرزدن و عوام فریبی

وقتی که مظلوم ظالم شد

در ایران مردم از دو خشونت متمایز رنج می برند. اول وحشیگریهای استبداد جمهوری اسلامی؛ این مستند است. دوم، ستیزه جویی و تبهکاری بین همشهریان است.مظلوم ظالم میشود

به ساز علی جون برقصیم

کسانی که در سیاه بازی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و رای دادند، حکومت استبدادی ولایت فقیه را تصویب کردند. ما در آینده به ساز علی خامنه ای خواهیم رقصید

برنامه، اساطیر و ایرانی ها

آخوندها همه را زنده میسوازنند.شاید که نام رسمی کشورمان «جمهوری ایران» بدون اسلامی باشد تا که چرخه تاریخی نحس دیکتاتوری، چه سلطنتی و چه اسلامی شکسته شود

ایران و همجنس گرائی

آبی گرمترین رنگ است به ترجمه سپیده جدیری: شلوغ و پلوغ بخاطر یک کتاب مصور شاعرانه. بار دیگری متعصب های مذهبی هم مغز خر خورده اند و هم کلاه شیطان سر کرده اند

ایران سکس جنده

آزادی از آخوند و استبداد؟ آبادی کشور و رفاهت مردم؟ چرت و پرت... ما در انترنت دنبال پورن هستیم

دیوهای ایران: دو تبعه ها

دو تبعه های ایران:برای بقای خود، رهبر مرتجع اول برای پیروانش غول و دشمن میسازد تا که بترسند، بعد، غول‌ و دشمن خیالی را نابود میکند تا که مردم دستش ببوسند

لازم نیست که خواننده با ما موافق باشد که نظر دهد. کافی است که مخالفت خود را با استدلال بیان کند. از همکاری شما متشکریم و با علاقه نظر شما را مطالعه خواهیم کرد. با ما تماس گیرید.