جمهوری ایران

Home / فارسی / جمهوری ایران

شعار دلگرم کننده برای 2018 از #Kermanshah به دنبال #IranProtests:
استقلال! آزادی! جمهوری ایرانی!

شاید 2018 تغییراتی را که به شدت مورد نیاز کشور است به ارمغان بیاورد، و شعارهای مثبت و سازنده، سر داده شود. و این شعار ها که احساسات امروز مردم را از ته قلب در قبال کشیدن رنج و عذاب فراوان از ولایت فقیه انعکاس میکنند، پایه خود را از دست داده و کهنه خواهند شد:

ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند!
نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران!
مرگ بر روحانی!
سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن!
آخوندها حیا کنید، مملکت رو رها کنید!
سیدعلی حیا کن مملکت رو رها کن!
مرگ بر رهبر!

PedzIran:
ولی فقیه: گم شو
print
Related Posts

Website Malware Scan

Categories
All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove#IranProtestsKermanshah Protests