نوکر صفتی بندگی : لبیک ملت به رهبر

نوکر صفتی بندگی

انتخابات مجلس ۱۳۹۴: کسی زورش به خر نمی رسید، پالانش را میزد. مردم‌‌ سالاری دینی یعنی چه؟ نوکر صفتی بندگی و لبیک ملت به رهبر اهمیت مردم آزاده صفر است.

ایران: پذیرش عوام فریبی و پرستش رهبر

عوام فریبی و استبداد, The Farce of Hassan Rouhani Appointment

پرستش رهبر مستبد، شاهنشاهی یا مذهبی، در نهاد ما است. برای وجود یافتن دموکراسی، حکومت باید عاری از احکام دینی خشک اندیشه، کهنه مسلک و عوام فریبی باشد.

عوام فریبی در سوئیس

عوام فریبی در سوئیس

عوام فریبی در سوئیس: قبل از ورود هیئت ایرانی برای مذاکره برنامه هسته ای، عوام فریب ها یک اثر هنری مرد لخت را با پرده پوشاندند. تا که به عبای آخوند بر نخورد.