نامه های ایران

مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

Tag: عوام فریبی

شعار پوچ

لبیک ملت به رهبر

انتخابات مجلس ۱۳۹۴: کسی زورش به خر نمی رسید، پالانش را میزد. مردم‌‌ سالاری دینی یعنی چه؟ عوام فریبی و لبیک ملت به رهبر.هیچکس اهمیت به افکار عمومی نمی دهد.

Read More »
Shopping Basket