شستشوی مغزی اسلامی

lavage Islamique des cervaux, جمهوری اسلامی آخوندی, شستشوی مغزی

شستشوی مغزی اسلامی: برای این هدف باید با دقت مردم را اصلاح و پاکسازی کرد. وصف دیگر جامعه « مؤمن و اسلامی»، ارتجاع، استبداد و تعصب میهن پرستی است.