Tag: حکومت گمراه

JCPOA برجام Nuclear Deal
اقتصاد

مرگ و فاتحه برجام

فاتحه برجام بدون افسوس: مرگ برجام فرصتی است که از ثمر اصالت تمدن چند هزاره خود بهره گیریم و از شر حکومت گمراه ولایت فقیه و رژیم بی کیفیت خلاص شویم.

Read More »