جمهوری ایرانی: استقلال! آزادی!

#IranProtests, جمهوری ایرانی

شعار دلگرم کننده برای ۱۳۹۷ از کرمانشاه : استقلال! آزادی! جمهوری ایرانی! شاید که در آینده شعارهای مثبت و سازنده، سر داده شود.