نوکر صفتی بندگی : لبیک ملت به رهبر

نوکر صفتی بندگی

انتخابات مجلس ۱۳۹۴: کسی زورش به خر نمی رسید، پالانش را میزد. مردم‌‌ سالاری دینی یعنی چه؟ نوکر صفتی بندگی و لبیک ملت به رهبر اهمیت مردم آزاده صفر است.

شستشوی مغزی اسلامی

lavage Islamique des cervaux, جمهوری اسلامی آخوندی, شستشوی مغزی

شستشوی مغزی اسلامی: برای این هدف باید با دقت مردم را اصلاح و پاکسازی کرد. وصف دیگر جامعه « مؤمن و اسلامی»، ارتجاع، استبداد و تعصب میهن پرستی است.