انتخابات تقلبی بین بد و بدتر

Iranian elections for the Bad or the Worse, انتخابات تقلبی

یکی از اثرات گمراه کننده استبداد الهی ایجاد توهم دموکراسی به نام خدا است. در دین سالاری و بی تفاوتی ، انتخابات تقلبی بین بد و بدتر است.