مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

ایران: رهبر علی خامنه ای (علی جون-آقا) گمشو

Iran phallocratie, Dégage , Velayat-e Faqih, خامنه ای (علی جون-آقا), گمشو
با این شعار ها، ایران در اسلام سالاری زورگو می پوسد. حرص - طمع آخوندی حد ندارد. برای رهایی از شر ولایت فقیه باید داد زد: علی خامنه ای (علی جون-آقا) گمشو!

سال نو مبارک به تمام شهروندان که متقبل در سیاست با عزت و احترام به دیگری، فعال در طرد استبداد، بهره گیر ازهر جنبه زندگی، وبا شجاعت خواستار آینده ای روشن برای خود و فرزندان خود هستند.

در سال 2015 این مرد باید حرف ما را بشنود و بفهمد:

علی خامنه ای (علی جون-آقا): گمشو!

در سال نو، از دوستان خود بخواهید که شعار های عکس را برای شما توجیه کرده و توضیح دهند.

تا زمانی که چند هزار نفر از مردم با این شعارها راهپیمایی کنند، روزنامه نگاران با این شعارها سر مقاله بنویسند، استادان دانشگاه به این شعارها عمل کنند و مفتخوران آنها تکرار کرده و اکثریت با سکوت خود آنها را تصدیق کنند، ایران در اسلام سالاری راکد و زورگویی می پوسد.

برای مثل، نگاهی می‌اندازیم به علی خامنه ای (علی جون-آقا)، رهبر معظم کشورمان که ما را به جهنم هدایت میکند. برهنه و لخت، او در واقع با همه ما متفاوت است.جمهوری اسلامی ایران را یک علی خامنه ای، حریص خوک صفت و خسیس اداره می کند. برای رهایی از شر وی باید داد زد: گمشو!

خامنه ای و سپاه پاسدارانش یک امپراتوری ثروتمند ایجاد کرده اند که حاصل از دزدی و چپاول مستمر، حقه بازی با تجارت و مبادله طلا و ارز، پایاپای معامله کردن منابع طبیعی کشور مان با مستبدان دیگر برای خرید دوستی جعلی آنها است. در حال حاضر، پول برای جاه طلبی های هسته ای کم آمده است. از طریق مذاکرات هسته ای با غرب مردد و ترسو میخواهند جیبی را پر کنند وبه مراد خود تا حال رسیده اند.

ما ایرانیان، بی حال و بی برنامه، هر جا که باشیم، چه در کشور و چه خارج از کشور، بدون اعتراض و بی سر و صدا کنار نشسته ایم. لفظ کلام ما فقط «کاریش نمیشود کرد» شده است. ای بابا! خیلی کار میتوان کرد.

[irp posts=”4786″ name=”لبیک ملت به رهبر”]

فهرست

مطالب دیگر

Nowruz نکبت اسلامی

نوروز: نکبت اسلامی تا کی؟

نوروز مبارک به آنهایی که ژَرف به وضعیت حالی ما می اندیشند و آماده برای تغییر و پیشرفت هستند تا که کشور را از زیر یوغ آخوند ریا گر و نکبت اسلامی بیرون کشند.

Spring 1399, coronavirus, covide-19

بهار ۱۳۹۹: غم انگیز در ایران

سال۱۳۹۸:کرونا اجازه گسترش بدبختی و مرگ را از روحانیون پست فطرت و با تبرک شان گرفت. شاید که بهار ۱۳۹۹ پیشرو قرن جدیدی با روشنی و تابندگی آفتاب باشد.