مبارزه با اسلام سیاسی

زن، زندگی، آزادی‌ ـ مردم، کشور، آبادی

می جنگیم، می میریم، ایران را پس می‌گیریم. برای خواهرم، خواهرت ،خواهرامون... برای برادرم، برادرت ، برادرمان...

زن، زندگی، آزادی‌ ـ مردم، کشور، آبادی

کوشش برای دمکراسی
نشان آینده ایران چه خواهد بود؟

شعارها و خروش داخل ایران صدای ملت است

می جنگیم، می میریم، ایران را پس می‌گیریم.

We will fight, we will die, we will take back Iran

برای خواهرم، خواهرت ،خواهرامون

For my sister, your sister, our sisters

برای برادرم، برادرت ، برادرمان…

For my brother, your brother, our brothers

با هم می جنگیم

We fight together

به امید آزادی

Hoping for freedom

دم همگی گرم – بهترین زندگی برای همه

Best of life for all

سپاس بابت کوششتان ، قدردانیم

Thank you for your effort, we treasure it

BE OUR VOICE

زن، زندگی، آزادی‌ ـ مردم، کشور، آبادی

#نیکا_شاکرمی

#مهسا_موگویی

#مهسا_امینی

#غزاله_چلاوی

#سارینا_اسماعیل_زاده

#زن_زندگی_آزادی

#حنانه_کیا

#حدیث_نجفی

#اتحاد

#اعتصابات_سراسری

#بلوچستان_تنها_نیست

#DowntoIslamicRepublic

#MahsaAmini

#NikaShakarami

#opiran

Search
Close this search box.

Print Friendly, PDF & Email