مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

کتاب کُلُفت: جنگ بزرگ برای تمدن

The Great War of Civilisation by Robert Fisk, رابرت فیسک
Robert Fisk, The Great War of Civilisation: فقط فرنگی های مقیم ایران خواستند که با علاقه کتاب کُلُفت رابرت فیسک « جنگ بزرگ برای تمدن» مطالعه کنند.

در هنگام وزن چمدانم در پیشخوان هواپیمایی چند کیلو اضافه بار دارم:کتاب « جنگ بزرگ برای تمدن» نوشته رابرت فیسک
The Great War of Civilisation by Robert Fisk
کتاب کُلُفت و سنگین است. قبل از اینکه ایران را در سال ۱۳۸۶ ترک کنم خواستم که آنرا به کسی که برایش ارزش قایل شود هدیه کنم. بین ایرانیان کسی را نیافتم: «خیلی طولانی است»، «خاور میانه برایم جالب نیست»، «وای! این که تاریخ است». فقط فرنگی های مقیم ایران آنرا خواستند که با علاقه مطالعه کنند. این هم از برخورد با زندگی عجیب و غریب ما که کم حوصله ایم و زور برای دو ـ سه جمله بیشتر نداریم.

ما ملتی نیستیم که برای بهبود اوضاع با عوامل زورگو در بی افتیم. قادر هم به یادگیری از گذشته نیستیم. هیچ چشم اندازی برای ساخت آینده نداریم و از ترس دگرگونی، حتی نمی خواهیم نقشی در بحث آن داشته باشیم. اکثر خوانندگان کتاب، خارجی هایی هستند که یا در باره ایران تحصیل می کنند و یا همسر ایرانی دارند. متاسفانه برای ما، ایرانی در هر جای دنیا باشد دو خصوصیت را با خود همراه است: بسیار کم مطالعه می کند (خصوصاً در باره تاریخ و جغرافی کشورش) و در باره هر مسئله ای ولو آنکه برای اولین بار بشنود، یک نظر قطعی ولی بی اساس دارد.

کتاب فروشی در شهرستان

اگر جمهوری اسلامی جهنمی ما یک تومان برای امامزاده،مقبره و موشک خرج کند، یک شاهی برای تقویت طبخ و کتاب با آزادی بیان نخواهد داد.

سر بازار ، کتاب فروشی، روزنامه کهنه و کتابهایی که که جلدشان در اثر آفتاب، گرد و غبار آلوده محو شده در پنجره نشان می داد. شیشه مغازه ، شکسته و با چسب و تخته رفو شده بود.
توی مغازه، كتابهای مذهبی به خوبی نمایش داده می شدند: همه قسم قرآن به همه قیمت ، دستورالعمل دعا در هر شرایطی. یکی از آنها دارای چندین صفحه در مورد سورهای قرآن بود برای صاحب شتر. …
باقی مطلب رادر Chronicles from Iran مطالعه کنید.

Print Friendly, PDF & Email

فهرست

قابل توجه

Khamenei wealth ثروت خامنه ای
رهبرلخت و بی حیای ایران

آلوده گی ، فساد و فقردرایران بیداد میکند و در رهبری علی خامنه ای ، رهبر لخت و بی حیا، حریص، و طمع کار و حراف افتخاری نیست.

دایی‌جان ناپلئون
انگلیسی ها و آمریکا یی ها

دایی‌جان ناپلئون مظهرقوم وخویش پرستی ، رکود، ازخود متشکر بودن ومحافظه کاری عناصر جامعه و سیاست در ایران است ولی همه چیز تقصیر انگلیسی ها و آمریکایی ها ست.

WEF-Davos and Rouhani, حسن روحانی در داووس - سوئیس
حسن روحانی در داووس – سوئیس

حسن روحانی در داووس – سوئیس پوست گوسفندی عوام فریب به تن کشید. وقت آن است که چهره گرگ صفت راستین وی به مردم نشان داده شود.

نوکر صفتی بندگی
نوکر صفتی بندگی : لبیک ملت به رهبر

انتخابات مجلس ۱۳۹۴: کسی زورش به خر نمی رسید، پالانش را میزد. مردم‌‌ سالاری دینی یعنی چه؟ نوکر صفتی بندگی و لبیک ملت به رهبر اهمیت مردم آزاده صفر است.

As you read, we continue to waste our time.

In the past decades:

  • We have devoted our lives to a corrupt Leader.
  • We have sacrificed our children’s future to the idols of political Islam, the ayatollahs.

Time ticks till Nowruz 1400 (2021) as  we enter the 15th century of our era.

Days
Hours
Minutes
Seconds
Chronicles-from-iran-Heading-V3

We use cookies to improve our site for you. You can find more information in our data protection declaration. We do not collect personal data.