مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

خود- سانسوری: سم اجتماع ایران

سانسور و خود- سانسوری در ایران،
گلناز غبرایی: خود- سانسوری مانند ارشاد اسلامی در مغز شما است.خشونت، عقب ماندگی و عدم اعتماد به نفس، این وزارتخانه را قوی تر می کنند

گلناز غبرایی، منتقد و مترجم ایرانی، متولد لنگرود‎‎ ـ مازندران است. او سعی کرد که جو انقلابی را در ایران تحمل کند، اما در سی سال پیش، ۱۳۶۴، گلناز و همسرش با فرزندان خود به آلمان مهاجرت کرد.

چگونه خود ـ سانسوری را تعریف می کنید؟

گلناز غبرایی: خود-سانسوری مانند خزیدن یک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مغز شما است که پیوسته، روز و شب، بر افکار و رفتار شما نظارت میکند. خشونت، عقب ماندگی و عدم اعتماد به نفس، این وزارتخانه را قوی تر می کنند.

پایه های آن زمانی است که شما کودک کوچک هستید. هنگامی که کودک متوجه می شود که اگر او احساسات و افکار واقعی خود را پنهان کند همه چیز بهتر می شود؛ وقتی می بیند که از او می خواهند برای دوست داشتنی و مورد تایید خانواده بودن صدای خندیدنش شنیده نشود، ساکت نشسته، از بزرگسالان اطاعت کرده، و احترام به مهمانان گذاشته -گرچه چشم دیدنشان را ندارد – برای ساخت خود، شروع به تظاهر می کند تا که خانواده رفتارش را بپسندد دوستش بدارد. طبیعت وی، آنکه یاغی، شیطان و گاهی مزاحم است، قایم است و گاهی از این وزارت ارشاد برای مدت کوتاهی فرار می کند و بهای آن را با تنبیه می پردازد.

هر چه بهای بیشتری برای آشکار شدن طبیعت پرداخته شود و تنبیه سخت تر شود، کودک عقب نشيني میکند تا آنکه ديگر نمي شود طبیعت وی  را شناسايی کرد. گاهی اوقات شخصیت واقعی برای همیشه محو می شود.

Extract from  “Religious Societies Promote Self-Censorship” ,  in IranWire (English paper), 2 Nov. 2017

نگفتن حقایق موجب بد بینی مردم به یکدیگر می شود. بدبینی زیر بنای انحراف، فساد اجتماعی و فرهنگی است. خود- سانسوری از سانسور علنی دولت مضرتر است. مطبوعات تحت سلطه سانسور و خود- سانسوری خبرنگارانی را پرور می دهد که نخواهند آموخت در شرایط آزادی زبان و افکار عمل کنند.

.همچنین بخوانید:

سانسور و خود- سانسوری در ایران، مهدی محسنیان راد، تاریخ انتشار نامعلوم

Print Friendly, PDF & Email

فهرست

قابل توجه

Bicephalous Octopus : The IRGC (Pasdaran) and the Theocrcy (Velayat-e Faqih) مستکبر اعظم و قدرت و سیاست
قدرت و سیاست

قدرت و سیاست در ایران فقط استبداد و کنترل است. ابتذال و خباثت هدف مستکبر اعظم علی خامنه ای است. تسهیلات اتمی و اقتصاد کشور در کنترل پاسدار است.

انتخابات تقلبی
انتخابات تقلبی بین بد و بدتر

یکی از اثرات گمراه کننده استبداد الهی ایجاد توهم دموکراسی به نام خدا است. در دین سالاری و بی تفاوتی ، انتخابات تقلبی بین بد و بدتر است.

lavage Islamique des cervaux, جمهوری اسلامی آخوندی, شستشوی مغزی
جمهوری اسلامی آخوندی

جمهوری اسلامی آخوندی بر اساس سه پایه است که اندیشه آزاد وبرابری را متکبرانه تحریم و پایمال می کنند:مقدس تر خط امام خمینی است.که حق شهروندی را غاصب می کند.

کرمانشاه خانهٔ ما، آبشوران رودخانه، کتابKermanshah-Iran,
کرمانشاه خانهٔ ما

آشورا (آبشوران)کرمانشاه خانهٔ ما بود جای مردن سگ های پیر . جای عشق بازی مرغابی ها بود. جای پرت کردن بچه گربه هایی بود که خواب را به مردم حرام کرده بودند.

Chronicles-from-iran-Heading-V3

We use cookies to improve our site for you. You can find more information in our data protection declaration. We do not collect personal data.