مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

بی غیرتی در ایران

بی غیرتی در ایران Censorship Propaganda apathy
بی غیرتی در ایران: دو سال پیش برجام امضأ شد. از آن وقت هر جمله گفته در ایران پیشوند و یا پسوند «برجام» را دارد. آیا تفاوتی در بهبودی جامعه شده است؟

دیروز، ۲۲ بهمن ۱۳۹۲، روزی دیگر از بی تفاوتی وبی غیرتی در میان ایرانیان بود. سی و پنج سال پیش همین روز آشفتگی و هرج و مرج در ایران بود، رسانه های جهان لحظه به لحظه وقایع را تحت پوشش داده بودند.

دیروز، همه لال بودند. در کشور، همه از روز یک مرخصی استقبال کردند. ایرانی های مقیم در خارج از کشور، بی اعتنا و بی خبر، سر کار و زندگی خود بودند.

دیروز، ایران برای مخالفان جمهوری اسلامی وجود نداشت. تظاهرات رسمی در تهران شعارهای نفرت و مرگ بر … خود را فریاد می زدند، علی جون و حسنی تصویب می کردند.
برای دیروز من خواب شنیدن صدای ایرانیان را در امکان عمومی می دیدم؛ صدای آنهایی که در اندرونی به جمهوری اسلامی فحش می دهند. خواب واکنش جمعی و سرزندگی را می دیدم. اما گمان دارم که ساده لوح و فراموش‌کار واقعیت هستم.

فراموش کرده ام که ایرانی ها منتظر یک نیروی خارجی، مثلاً مهدی، هستند که آنها را از این گِل و کثافت بیرون کشد.

مثل همیشه، در راه آزادگی و زندگی بهتر، آنها انتظار دارند که انشاالله کسی کار کثیف و دشوار را برایشان انجام دهد تا که خودشان تکیه بزنند، بهره گیرند و انتقاد کنند.
چند ایمیل نفرت نا خوش آیند نوشته بسیجی های اینترنتی دریافت کردم . لغت جنده مهربانترین کلمه ای بود که نوشتند. تمام امیدم از دست نرفته است؛ حداقل، هنوز کسی است که حال و حوصله واکنش دارد.

بی غیرتی در ایران

اگر ما می خواهیم بیشتر از ولایت فقیه عمر کنیم، ما باید عملی، خلاق و مبتکر باشیم. هیچ کدام از این صفات خوب را یاد گیر نیستیم. سالهای سال خواهد گذشت تا که جنبش های سیاسی معتبر متولد شوند، رشد کنند وبا نظم، آگاهی و فرهنگ سیاست کشور را جلو ببرند. تا آن زمان ما فرزندان خود را در کشور زنده دفن خواهیم کرد و یا اگر شد به خارج خواهیم فرستاد.

[irp posts=”9595″ name=”مرگ و فاتحه برجام”]

فهرست

مطالب دیگر

ایران:خبرچینی و لو دادن

ایران:خبرچینی و لو دادن

این تضاد جامعه است که هر قدر سرکوبی رژیم بیشتر و نارضایتی بیشتر در جامعه ریشه میگیرد، مردم بیشتر یکدیگررا لو میدهند. خبرچینی و لو دادن سرطان هر جامعه است.

Iran Ali Khamenei Leader رهبر فرموده

رهبر فرموده: افسوس از آن ملت

افسوس از آن ملت که با لبیک به بندگی به ولی فقیه اعتراف می کند. ما برای آزادی فکر ارزشی قائل نیستیم. هر حماقتی را با استدلال به «رهبر فرموده» قبول داریم.

عاشورا، بهانه حجاب و انتظار اربعین

عاشورا: بهانه حجاب و انتظار اربعین

بهانه حجاب، بی فکری و حماقت آخوندی: چهل سال است که قهقرایی را افتخار می دانیم و ذلت را پیشه خود کرده ایم. امام حسین بُت عاشورا و بهانه کوته فکری شده است.

Acid attacks

اسید پاشی اصفهان

اسید پاشی تفریحیست برای مرد جاهل اسلامی که میخواهد با زور برتری خود را برزن ثابت کند.احمقانی به بهانه «امر به معروف و نهی از منکر» به زنان اسید پاشیدند