مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

بی غیرتی در ایران

بی غیرتی در ایران Censorship Propaganda apathy
بی غیرتی در ایران: دو سال پیش برجام امضأ شد. از آن وقت هر جمله گفته در ایران پیشوند و یا پسوند «برجام» را دارد. آیا تفاوتی در بهبودی جامعه شده است؟

دیروز، ۲۲ بهمن ۱۳۹۲، روزی دیگر از بی تفاوتی وبی غیرتی در میان ایرانیان بود. سی و پنج سال پیش همین روز آشفتگی و هرج و مرج در ایران بود، رسانه های جهان لحظه به لحظه وقایع را تحت پوشش داده بودند.

دیروز، همه لال بودند. در کشور، همه از روز یک مرخصی استقبال کردند. ایرانی های مقیم در خارج از کشور، بی اعتنا و بی خبر، سر کار و زندگی خود بودند.

دیروز، ایران برای مخالفان جمهوری اسلامی وجود نداشت. تظاهرات رسمی در تهران شعارهای نفرت و مرگ بر … خود را فریاد می زدند، علی جون و حسنی تصویب می کردند.
برای دیروز من خواب شنیدن صدای ایرانیان را در امکان عمومی می دیدم؛ صدای آنهایی که در اندرونی به جمهوری اسلامی فحش می دهند. خواب واکنش جمعی و سرزندگی را می دیدم. اما گمان دارم که ساده لوح و فراموش‌کار واقعیت هستم.

فراموش کرده ام که ایرانی ها منتظر یک نیروی خارجی، مثلاً مهدی، هستند که آنها را از این گِل و کثافت بیرون کشد.

مثل همیشه، در راه آزادگی و زندگی بهتر، آنها انتظار دارند که انشاالله کسی کار کثیف و دشوار را برایشان انجام دهد تا که خودشان تکیه بزنند، بهره گیرند و انتقاد کنند.
چند ایمیل نفرت نا خوش آیند نوشته بسیجی های اینترنتی دریافت کردم . لغت جنده مهربانترین کلمه ای بود که نوشتند. تمام امیدم از دست نرفته است؛ حداقل، هنوز کسی است که حال و حوصله واکنش دارد.

بی غیرتی در ایران

اگر ما می خواهیم بیشتر از ولایت فقیه عمر کنیم، ما باید عملی، خلاق و مبتکر باشیم. هیچ کدام از این صفات خوب را یاد گیر نیستیم. سالهای سال خواهد گذشت تا که جنبش های سیاسی معتبر متولد شوند، رشد کنند وبا نظم، آگاهی و فرهنگ سیاست کشور را جلو ببرند. تا آن زمان ما فرزندان خود را در کشور زنده دفن خواهیم کرد و یا اگر شد به خارج خواهیم فرستاد.

[irp posts=”9595″ name=”مرگ و فاتحه برجام”]

فهرست

مطالب دیگر

کالبد شکافی جمهوری ,Presidential Autopsy and real power in Iran

کالبد شکافی جمهوری ایران

کالبد شکافی انتخابات تقلبی: تا زمانیکه رهبر معظمی داریم که از خدا و پیغمبر برای بعضی عزیزتر است و سخنانش از آیه قران گرامی تر، در جهنم زندگی می کنیم.

Nowruz نکبت اسلامی

نوروز: نکبت اسلامی تا کی؟

نوروز مبارک به آنهایی که ژَرف به وضعیت حالی ما می اندیشند و آماده برای تغییر و پیشرفت هستند تا که کشور را از زیر یوغ آخوند ریا گر و نکبت اسلامی بیرون کشند.

نظرسنجی استقلال برای کردستان

رفراندوم استقلال کردستان

بسیاری از فعالان و روشنفکران در ایران و ترکیه آرمان های ملی کردستان را به رسمیت نمی شناسند: ملتی که تا حال اجازهٔ به وجود ندارد.