مبارزه با اسلام سیاسی

تکبر آخوندی و افاده

احترام به حقوق بشر باید در خاورمیانه برای همه شهروندان یکسان باشد. لیکن تکبر آخوندی و افاده در کشورمان حدی ندارد. عیب خود را در نقض حقوق بشر پنهان میکند.

تکبر آخوندی و افاده

تقویت واحترام به حقوق بشر باید در خاورمیانه برای همه شهروندان یکسان باشد. لیکن، همهٔ رهبران منطقه از یک مایه هستند: مادام العمر مستبد، ریاکار، بی گذشت، و دورو.
در بحرین، حسن الشیخ، معترض به رژیم استبدادی، شکنجه شد و در زندان درگذشت.

تکبر آخوندی و افاده در کشورمان حدی ندارد

در ایران، آخوندها با کلمات خشنی برای انتقاد از این عمل مجرمانه رژیم بحرین بانگ زدند. باتکبر و افاده به شدت از رژیم بحرین برای نقض “حقوق بشر” عیب گرفتند. آخوند جماعت کم حافظه است و بسیار زود اعمال نفرت انگیز خود در نقض حقوق بشر فراموش می کند: دارزدن به اتهام کاذب، سنگسار، شکنجه، تشویق به اسید پاشی، چپاول بیت المال ، سرکوب اقلیت ها … این لیست سر دراز دارد.

پند اندرز تکبر آخوندی

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به احکام صادره توسط دادگاه بحرین علیه ۱۳۹ نفر از شهروندان این کشور، ایراد اتهاماتی در حکم مذکور علیه کشورمان را محکوم و آنها را طبق معمول ادعاها و اتهاماتی بی پایه و اساس خواند.

موسوی افزود: دولت بحرین نمی‌تواند با فرافکنی، طرح اتهامات واهی و صدور احکام ظالمانه و متهم کردن دیگر کشورها، بر نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب معترضان در این کشور سرپوش گذارد.

وی گفت: مقامات بحرینی به جای سناریوسازی‌های امنیتی، تلاش کنند امنیت خود را نه از طریق تکیه بر ائتلاف‌های شکست خورده و پرداخت بهای گزاف به دیگران برای خرید امنیت، بلکه با اعتمادسازی و اصلاح رابطه خود با مردم و پاسخ به مطالبات مشروع آنان تامین کرده و به صدور احکام ظالمانه علیه معترضان پایان دهند.

Colonialism and Poverty

Search
Close this search box.

Print Friendly, PDF & Email