مبارزه با اسلام سیاسی

تماس با ما

ما تبادل نظر را دوست داریم. نظر و مطالب خود را برای فهم و ایستادگی در مقابل آخوند سالاری و اسلام گرایی سیاسی، نه تنها در ایران بلکه در هر کجایی، با ما در میان بگذارید.

ما ایمیل های شما را به اشتراک نمی گذاریم.

با توجه به ترولرها   trollers، اسپمرها  spammers و کسانی که از نوشتن نظرات بی ربط لذت می برند و وقت گرانبهائی را صرف می کنند، ما تفسیر نوشتن comments را حذف کرده ایم. همچنین ما هیچ تئوری توطئه را دنبال نخواهیم کرد. از توجه شما متشکریم.