مبارزه با اسلام سیاسی

Tag: سپیده جدیری

سپیده جدیری,Homosexuality, Sepideh Jodeyri
رسانه

ایران و همجنس گرائی

آبی گرمترین رنگ است به ترجمه سپیده جدیری: شلوغ و پلوغ بخاطر یک کتاب مصور شاعرانه. بار دیگری متعصب های مذهبی هم مغز خر خورده اند و هم کلاه شیطان سر کرده اند

ادامه مطلب »