مبارزه با اسلام سیاسی

Tag: زن ستیزی

Ashura, male-chauvinism,نرسالاری عاشورا
نرسالاری

عاشورا نَرسالاری

دیدن تصاویر عاشورا دلتنگ کننده بود چرا که قصهٔ یک ملت کوته بین را میگفت که بزرگ منشی و ناموس خود را ارزان به نرسالاری و شعار و تبلیغات پوچ فروخته است.

ادامه مطلب »