مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

Tag: بردگی خودخواسته

گفتاری درباره بردگی خودخواسته، اتیین دو لا بوئسی
اسلام سیاسی

بردگی خودخواسته: لا بوئسی

«گفتاری درباره بردگی خودخواسته» را در ۱۵۴۸ اتیین دو لا بوئسی نوشت. این کتاب کیفرخواستی عمیق، مستند و عالمانه علیه استبداد است. بردگی به ولایت فقیه است.

ادامه مطلب »
Chronicles-from-iran-Heading-V3

We use cookies to improve our site for you. You can find more information in our data protection declaration. We do not collect personal data.