مبارزه با اسلام سیاسی

Tag: اگوئیست

اگوئیست و هنر
رسانه

اگوئیست و هنر

اگوئست Égoïste یک مجله جذاب وکنجکاو انگیز است با عکسهای هنری زیبا و مطالبی که از خط سنت های پوچ ما خارج هستند. گلشیفته فراهانی، خواننده را به چالش می کشد.

ادامه مطلب »