مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

Tag: استبداد

گفتاری درباره بردگی خودخواسته، اتیین دو لا بوئسی
اسلام سیاسی

بردگی خودخواسته: لا بوئسی

«گفتاری درباره بردگی خودخواسته» را در ۱۵۴۸ اتیین دو لا بوئسی نوشت. این کتاب کیفرخواستی عمیق، مستند و عالمانه علیه استبداد است. بردگی به ولایت فقیه است.

ادامه مطلب »
ایرانی بَردِه آخوند-عنکبوت - پرچم ایران
جامعه

ایرانی بَردِه آخوند

ایرانی بَردِه آخوند شده است. ما نوکر استبداد نخواهیم بود اگرکه قبول کنیم که هر انسان بدون تمایز مذهب ویا عقیده، دارای حقوق گزندناپذیر است.

ادامه مطلب »
Chronicles-from-iran-Heading-V3

We use cookies to improve our site for you. You can find more information in our data protection declaration. We do not collect personal data.