مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

تکبر آخوندی و افاده

تکبر آخوندی و افاده
احترام به حقوق بشر باید در خاورمیانه برای همه شهروندان یکسان باشد. لیکن تکبر آخوندی و افاده در کشورمان حدی ندارد. عیب خود را در نقض حقوق بشر پنهان میکند.

تقویت واحترام به حقوق بشر باید در خاورمیانه برای همه شهروندان یکسان باشد. لیکن، همهٔ رهبران منطقه از یک مایه هستند: مادام العمر مستبد، ریاکار، بی گذشت، و دورو.
در بحرین، حسن الشیخ، معترض به رژیم استبدادی، شکنجه شد و در زندان درگذشت.

تکبر آخوندی و افاده در کشورمان حدی ندارد

در ایران، آخوندها با کلمات خشنی برای انتقاد از این عمل مجرمانه رژیم بحرین بانگ زدند. باتکبر و افاده به شدت از رژیم بحرین برای نقض “حقوق بشر” عیب گرفتند. آخوند جماعت کم حافظه است و بسیار زود اعمال نفرت انگیز خود در نقض حقوق بشر فراموش می کند: دارزدن به اتهام کاذب، سنگسار، شکنجه، تشویق به اسید پاشی، چپاول بیت المال ، سرکوب اقلیت ها … این لیست سر دراز دارد.

پند اندرز تکبر آخوندی

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به احکام صادره توسط دادگاه بحرین علیه ۱۳۹ نفر از شهروندان این کشور، ایراد اتهاماتی در حکم مذکور علیه کشورمان را محکوم و آنها را طبق معمول ادعاها و اتهاماتی بی پایه و اساس خواند.

موسوی افزود: دولت بحرین نمی‌تواند با فرافکنی، طرح اتهامات واهی و صدور احکام ظالمانه و متهم کردن دیگر کشورها، بر نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب معترضان در این کشور سرپوش گذارد.

وی گفت: مقامات بحرینی به جای سناریوسازی‌های امنیتی، تلاش کنند امنیت خود را نه از طریق تکیه بر ائتلاف‌های شکست خورده و پرداخت بهای گزاف به دیگران برای خرید امنیت، بلکه با اعتمادسازی و اصلاح رابطه خود با مردم و پاسخ به مطالبات مشروع آنان تامین کرده و به صدور احکام ظالمانه علیه معترضان پایان دهند.

Colonialism and Poverty

Print Friendly, PDF & Email

فهرست

قابل توجه

آزادی بیان
آزادی بیان

خبرگان ما در آزادی بیان خام هستند. تملق و پابوسی مستکبر اعظم علی خامنه ای توسط دانشگاهیان و روزنامه نگاران ما زنجیر بردگی ملت را تقویت میکند.

اینترنت حلال ,Halal Internet
کم سوادی، یوز و گوز

کم سوادی خشت خامی در دست آخوند است تا که با آن جامعه ای شهرنشین عقده ای، بیگانه ترس و حتا نژاد پرست، خودخواه، و خود پسند و مادی را بنفع طبقه مذهبی پرورش دهد

Iran Everything is Forbidden, ایران سکس جنده
ایران سکس جنده

آزادی از آخوند و استبداد؟ آبادی کشور و رفاهت مردم؟ چرت و پرت… ما در انترنت دنبال پورن هستیم. بیشتر کس زن جنده، دختر جنده ایرانی کلمات گوگل شده هستند.

Chronicles-from-iran-Heading-V3

We use cookies to improve our site for you. You can find more information in our data protection declaration. We do not collect personal data.