بهار ۱۳۹۹: غم انگیز در ایران

Spring 1399, coronavirus, covide-19
سال۱۳۹۸:کرونا اجازه گسترش بدبختی و مرگ را از روحانیون پست فطرت و با تبرک شان گرفت. شاید که بهار ۱۳۹۹ پیشرو قرن جدیدی با روشنی و تابندگی آفتاب باشد.

سال بدی را پشت گذاشتیم: سیل ، زلزله ، ناآرامی اجتماعی و خفت کشتن ۱۷۶ مسافر بیگناه.
سپس، کرونا اجازه گسترش بدبختی و مرگ را از روحانیون پست فطرت و با تبرک شان گرفت.
با این حال ، اگر با هم کار می کردیم ، با تفکر وتدبیر می توانستیم بر همه این مشکلات با آسیب کمتر برای همه غلبه کنیم.
اگر توان آنرا داشتیم:

  • تا حال ولایت فقیه نفرین شده را دفن کرده بودیم
  • علی خامنه ای را برای باقی عمر ناچیزش به زندان اوین فرستاده بودیم؛
  • پیر خرفت های اسلامی را در سلولهای هم جوار به زنجیر کشیده بودیم؛
  • به حسن روحانی و وزرای بدبخت و شرور ش را جارو داده بودیم تا کثافت این آقایون را تا آخرت بمالند. همین کاری که امروز هم می کنند.

جهان در آشفتگی است. باید به شور آمده و به سمت همبستگی با هم تلاش کنیم. ما نیاز به اطلاعات و روشنی داریم.دیگر نباید با پهن مذهبی ، خرافات و تعصبات خو د را بکُشیم .
بدبختی های ما ناشی از مردان حریص، سازنده توطئه و دشمن تراش است. آنها سازندگان دوستی و اعتماد نیستند و از تماشای یک سنبل زیبا و معطر لذت نمی برند.
اگر ما مرد و زن شایسته ای داشتیم که کشور را اداره کنند، سیل ، زلزله ، کرونا می توانستد کمتر آسیب زنند. تا زمانی که ما اجازه می دهیم که بزرگترین جمع عقب افتاده و دروغگو که تاکنون گرد هم آمده اند به مملکت ما حکومت کنند، ما فقط می توانیم مثل طبل تو خالی ادعا کنیم که ملت بزرگ و عالی هستیم.

بیش از چهل سال است که ما سعی می کنیم با ایرانی بازی و تقلب با خودمان زنده بمانیم و هیچ مشکلی را حل نکنیم. یا تظاهر می کنیم که هیچ دردی نداریم و یا با دروغ بزرگتری که خودمان میسازبم، یعنی با تعارف و چاپلوسی اسیری خود را قایم میکنیم.
امروز ، همه ما تحت تأثیر Covid-19 قرار داریم و زندگی ما به طرز چشمگیری تغییر کرده است. ما باید در خانه بمانیم و از سایر افراد محله خود حمایت کنیم.
این فصل که تمام شد، با با توان بیشتر و صداقت، می توانیم میلیون ها را در سراسر کشور برای رهایی از بردگی ولایت فقیه بسیج کنیم.
این پیام نوروزی از بسیار قدیم است.

ما باید در سال ۱۳۹۹ بالغ و برومند، با تحمل و متحد باشیم و خود را برای۱۴۰۰ سال آماده کنیم.
شاید که سال ۱۳۹۹ پیشرو قرن جدیدی با روشنی و تابندگی آفتاب باشد.

 

فهرست

مطالب دیگر

اینترنت حلال ,Halal Internet

کم سوادی، یوز و گوز

کم سوادی خشت خامی در دست آخوند است تا که با آن جامعه ای شهرنشین عقده ای، بیگانه ترس و حتا نژاد پرست، خودخواه، و خود پسند و مادی را بنفع طبقه مذهبی پرورش دهد

Velayat-e Faqih 2019, از ماست که برماست

افسوس از ملت، از ماست که بر ماست

افسوس از آن ملت که از کوزه اش همان برون تراود که در اوست. و به عبارتی دیگر : از ماست که بر ماست. مردم لایق نظام سیاسی خود هستند که مظهر گذشته آن کشور است.

Khamenei wealth ثروت خامنه ای

رهبرلخت و بی حیای ایران

آلوده گی ، فساد و فقردرایران بیداد میکند و در رهبری علی خامنه ای ، رهبر لخت و بی حیا، حریص، و طمع کار و حراف افتخاری نیست.

JCPOA برجام Nuclear Deal, دیکتاتوری هسته ای

مرگ و فاتحه برجام

فاتحه بدون افسوس: مرگ برجام فرصتی است که از ثمر اصالت تمدن چند هزاره خود بهره گیریم و از شر حکومت گمراه ولایت فقیه و رژیم بی کیفیت خلاص شویم.