مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

بهار ۱۳۹۹: غم انگیز در ایران

Spring 1399, coronavirus, covide-19
سال۱۳۹۸:کرونا اجازه گسترش بدبختی و مرگ را از روحانیون پست فطرت و با تبرک شان گرفت. شاید که بهار ۱۳۹۹ پیشرو قرن جدیدی با روشنی و تابندگی آفتاب باشد.

سال بدی را پشت گذاشتیم: سیل ، زلزله ، ناآرامی اجتماعی و خفت کشتن ۱۷۶ مسافر بیگناه.
سپس، کرونا اجازه گسترش بدبختی و مرگ را از روحانیون پست فطرت و با تبرک شان گرفت.
با این حال ، اگر با هم کار می کردیم ، با تفکر وتدبیر می توانستیم بر همه این مشکلات با آسیب کمتر برای همه غلبه کنیم.
اگر توان آنرا داشتیم:

  • تا حال ولایت فقیه نفرین شده را دفن کرده بودیم
  • علی خامنه ای را برای باقی عمر ناچیزش به زندان اوین فرستاده بودیم؛
  • پیر خرفت های اسلامی را در سلولهای هم جوار به زنجیر کشیده بودیم؛
  • به حسن روحانی و وزرای بدبخت و شرور ش را جارو داده بودیم تا کثافت این آقایون را تا آخرت بمالند. همین کاری که امروز هم می کنند.

جهان در آشفتگی است. باید به شور آمده و به سمت همبستگی با هم تلاش کنیم. ما نیاز به اطلاعات و روشنی داریم.دیگر نباید با پهن مذهبی ، خرافات و تعصبات خو د را بکُشیم .
بدبختی های ما ناشی از مردان حریص، سازنده توطئه و دشمن تراش است. آنها سازندگان دوستی و اعتماد نیستند و از تماشای یک سنبل زیبا و معطر لذت نمی برند.
اگر ما مرد و زن شایسته ای داشتیم که کشور را اداره کنند، سیل ، زلزله ، کرونا می توانستد کمتر آسیب زنند. تا زمانی که ما اجازه می دهیم که بزرگترین جمع عقب افتاده و دروغگو که تاکنون گرد هم آمده اند به مملکت ما حکومت کنند، ما فقط می توانیم مثل طبل تو خالی ادعا کنیم که ملت بزرگ و عالی هستیم.

بیش از چهل سال است که ما سعی می کنیم با ایرانی بازی و تقلب با خودمان زنده بمانیم و هیچ مشکلی را حل نکنیم. یا تظاهر می کنیم که هیچ دردی نداریم و یا با دروغ بزرگتری که خودمان میسازبم، یعنی با تعارف و چاپلوسی اسیری خود را قایم میکنیم.
امروز ، همه ما تحت تأثیر Covid-19 قرار داریم و زندگی ما به طرز چشمگیری تغییر کرده است. ما باید در خانه بمانیم و از سایر افراد محله خود حمایت کنیم.
این فصل که تمام شد، با با توان بیشتر و صداقت، می توانیم میلیون ها را در سراسر کشور برای رهایی از بردگی ولایت فقیه بسیج کنیم.
این پیام نوروزی از بسیار قدیم است.

ما باید در سال ۱۳۹۹ بالغ و برومند، با تحمل و متحد باشیم و خود را برای۱۴۰۰ سال آماده کنیم.
شاید که سال ۱۳۹۹ پیشرو قرن جدیدی با روشنی و تابندگی آفتاب باشد.

Print Friendly, PDF & Email

فهرست

قابل توجه

Iran, dual nationals, Fars, , witch-hunt, دو تبعه عناصر مشکوک
دو تبعه ها: دیوهای ایران

دو تبعه های ایران:برای بقای خود، رهبر مرتجع اول برای پیروانش غول و دشمن می سازد تا که بترسند، بعد، غول و دشمن خیالی را نابود می کند تا که مردم دستش ببوسند.

Ayatollah's guests on leash,
گره زندگی و بردگی ایرانیان

بینوایی دعا می کرد: خدایا! خودت گره زندگی مرا باز کن. بینوا فراموش کرده بود که از ماست که بر ماست. عقل خود را به ولایت فقیه سپردن فقر فرهنگ و استدلال است.

سانسور و خود- سانسوری در ایران،
خود- سانسوری: سم اجتماع ایران

گلناز غبرایی: خود- سانسوری مانند ارشاد اسلامی در مغز شما است.خشونت، عقب ماندگی و عدم اعتماد به نفس، این وزارتخانه را قوی تر می کنند

As you read, we continue to waste our time.

In the past decades:

  • We have devoted our lives to a corrupt Leader.
  • We have sacrificed our children’s future to the idols of political Islam, the ayatollahs.

Time ticks till Nowruz 1400 (2021) as  we enter the 15th century of our era.

Days
Hours
Minutes
Seconds
Chronicles-from-iran-Heading-V3

We use cookies to improve our site for you. You can find more information in our data protection declaration. We do not collect personal data.