مبارزه با اسلام سیاسی

انتخابات ذلیل ولی اسلامی

انتخابات ذلیل و تقلبی را دیکتاتورهای معظم، خمینی و خامنه ای، متبرک کرده اند. مریدان آنها، بسیجی ها و حزب اللهی ها معترضان را سرکوب کرده اند. روح یزید شاد.

انتخابات ذلیل ولی اسلامی

این انتخابات پوچ و مسخره هستند و اصلاً درخواستِ تائید اعتبار استبداد ولایت فقیه است. اگر تعداد رای دهندگان بسیار باشد و دفاتر رای گیری شلوغ شوند، بار دیگر حکومت استبدادی ولایت فقیه به تصویب مردم خواهد رسید. اگررای دهندگان ازرفتن به دفاتر رای گیری خودداری کنند، حکومت استبدادی ولایت فقیه بنیاد قدرت خود را از دست خواهد داد.
در روز انتخابات در خانه بمانید.

  • شهر را خلوت کنید.
  • بهانه به دست بسیجی و امثالهم ندهید که شما را سرکوب کنند.
  • از تلفن همراه خود استفاده نکنید. اینترنت را خاموش کنید.
  • هیچ کدام از کاندید های ریاست جمهوری ارزش رای و اعتماد شما را ندارند.

انتخابات ذلیل ولی اسلامی: انتخابات پوچ و مسخره
در خانه بمانید و افکار خود را با دوستان و عزیزان تقسیم کنید. خواب یک ایران آباد ویک ایران سرزنده را ببینید. تصور کنید که چگونه همگی چنین ایرانی را بسازیم. هیچ محدودیتی برای بیان آرزو و خواسته شما نیست. قفس خرافات مذهبی و سنت های جعلی را بشکنید. از شما حرکت از خدا برکت.
تا حال، انتخابات تقلبی را دیکتاتورهای معظم، خمینی و خامنه ای، متبرک کرده اند. مریدان آنها، بسیجی ها و حزب اللهی ها معترضان را سرکوب و کشته اند. خشونت آنها درسال ۱۳۸۸ روح یزید را شاد کرد. از آن زمان، برای هر شهروند ناراضی پرونده سازی کرده اند ، درست مثل رورش ستازی ـ Stasi ـ در آلمان شرقی. آیت الله ها و آخوند ها بارها به منتقدان هشدار دادند و آنها را تهدید به تنبیه کردند. “اینترانت اسلامی” برای کنترل کامل کاربران پیاده شده است. VPN قطع شده است. کامپیوترهای معترضان در خارج از کشور به طور منظم تحت حمله ویروس های تروجان از طرف جمهوری اسلامی هستند. سیستم دروغگویی بی نظیر و تبلیغات پوچ از پاییز گذشته با سرکوب روزنامه نگاران آغاز شده است.
نمایش ذلیل انتخابات در جمهوری اسلامی ادامه دارد. چهار هفته قبل از انتخابات، پس از داستان های شرم آور و رقت انگیز بین فرقه های مختلف، ثبت نام از کاندیدها (بیش از ۶۸۶ نفر) ختم شد. دو هفته قبل هفته قبل از انتخابات، یک لیست هشت نفر مرد نامزد انتخاباتی منتشر شد. فقط نام کسانی که خواسته دیکتاتور معظم هستند، ارائه شده است.
در روز رای گیری اگر شما را به دفتر های انتخابات بروید و یا در خیابان جمع شوید و شلوغ کنید، بار دیگر شما به سلطه و استبداد ولایت فقیه رای رضایت خواهید داد و بار دیگربه آن تعظیم خواهید کرد. در سال های آینده،آدم کش های جمهوری اسلامی شما را مثل موش مرده زیر پا له خواهند کرد. شما قطعا جوانان کشور را خود را به بدبختی و سرگردانی محکوم خواهید کرد.
روز انتخابات فرصت را قاپیده و به آخوندها نشان دهید که امید سرزندگی و برکت است. در خانه بمانید. به فرزندان خود، به خانواده خود و به دوستان خود امید بدهید.

Search
Close this search box.

Print Friendly, PDF & Email