به سرزمین روحانیون و آقایون ساخته از آیت الله طماع، آخوند جوراجور و مرجع تقلید خرافاتی خوش آمدید.

افسوس از آن ملت که صدایش بلند نمی کند مگر آنکه که پشت جنازه راه رود، خود را فقط در میان ویرانه ستایش می کند و هر امر را میپذیرد تا که گردنش را بین شمشیر و کُندَه بگذارند.

چرا اطاعت کور از رهبر، زور گویی و فساد در ایران کامیاب هستند؟

  • چگونه می توان ایران در قرن حالیه را با موشک ها، بساط اتمی و خرافات کهن اش توصیف کرد؟ دین سالاری ما نژاد پرستی، مرد سالاری، تعصب و خشنونت  می طلبد. برای رهایی از عقب ماندگی و نزل اجتماعی، جلوی روحانیون را باید گرفت و روال قرن‌ ها پرستش و اطاعت از استبداد و رهبر را شکست.
  • ما یک سایت خبری نیستیم. فقط سعی می کنیم که تحلیل کنیم چرا یک تمدن قدیمی مثل ما به طور مستمر در ترس غرق شده و خود خواهی و خود پسندی را چنان پرورش می دهد تا که برای مخفی کردن عدم اعتماد به نفس خود، تناقض گویی و تناقض کاری را پیشه کند.
  • چرا تبار ایرانی در خارج، با وجود تحصیلات عالی و همگرنگی با جامعه، ضعیف و چند پارچه است. از چرت و پرت آخوند فراری است ولی روحیه مبارزه با آن را ندارد. در اصل هیچ نفوذ و ارزش سیاسی برای مقاومت در برابر روحانیون را ندارد.
  • چرا هر شخص را که همرنگ خود نمی بینیم، با بی فکری فوراً او را طرد می کنیم و به وی تهمت بی اساس می زنیم.
  • در ایران تا زمانی که واقعیت جای دشمن سازی پوچ و رؤیا را گیرد،  استبداد ولایت فقیه حاکم ما خواهد بود. جمهوری اسلامی شیعه یک خلقت اتفاقی نیست؛ آیینه ایست که تصویر فرهنگ سیاسی ما را منعکس می کند. این فرهنگ سیاسی برای اکثریت مردم ایران قابل قبول است.

نامه های دیگر

چگونه می توان ایران را با فقر سرسام آور و جاه طلبی استعماری رژیم مشاهده کرد؟
مطالب بیشتری را خوانده و عقاید خود را روی این سایت به اشتراک بگذارید.
اینجا کلیک کنید